Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

MALI PATRIOCI  – kocham Polskę od przedszkola!:

 


Projekt MALI PATRIOCI  – kocham Polskę od przedszkola! został  dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

Projekt ten jest skierowany do podopiecznych placówek edukacyjnych - tj. 13 przedszkoli, które mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego (wybór placówek został oparty na zasadzie kolejności zgłoszeń).

Głównym celem projektu jest utworzenie w ww. miejscach mini-audio-bibliotek, do których zostaną zakupione audiobooki (książki nagrane na płytach CD – do słuchania) z polskimi legendami, podaniami, wierszami i bajkami dla dzieci. Będą one mogły wypożyczać te audiobooki do domu, korzystać z nich podczas zajęć w formie zbiorowych słuchowisk a także podczas specjalnych „LEGENDARNYCH podwieczorków” (warsztatów).

Przy pomocy polskich legend, podań, wierszy i bajek mali przedszkolacy zaczną poznawać historie Polski i będą mogli zacząć utożsamiać się z swoją Ojczyzną. Projekt zostanie zakończony konkursem dla dzieci z tych placówek, na narysowanie jednego z poznanych bohaterów polskich legend, bajek czy wierszy, pod hasłem „MÓJ BOHATER”.

 

CELE PROJEKTU:

- kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych wśród najmłodszych członków społeczeństwa;

- promowanie, prezentowanie najmłodszym dzieciom polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie bogatego świata polskich legend, podań, bajek i wierszy;

- popularyzacja wiedzy o Polsce wśród najmłodszych;

- propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci;

- przedstawienie i zapoznanie dzieci z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi, umożliwiającymi aktywne poznawanie polskiej literatury;

- pobudzanie wyobraźni dzieci inspirowanie ich do poznawania świata i do tworzenia własnych dzieł artystycznych i rozwijanie ich umiejętności manualnych, propagowanie ich twórczych inicjatyw;

- promocja polskiej literatury dla dzieci (bajki, mity, legendy) poprzez rozpowszechnianie jej na audiobookach.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt rozpocznie się 29.03.2010 a zakończy 29.11.2010- jednak w m-cu lipcu i sierpniu – działania w projekcie zostaną zawieszone (jest to związane z cyklem działalności przedszkoli- czyli okresem wakacyjnym).

 

SPODZIEWANE REZULTATY PROJEKTU:

Uczestnictwo w zajęciach powinno dać dzieciom możliwość rozwoju poczucia więzi obywatelskich, przynależności do polskiego społeczeństwa a także własnej tożsamości narodowej i swoich zainteresowań czytelniczych, pomoże uaktywnić społecznie się dzieciom i doprowadzi do ich rozwoju. Poprzez projekt wzrośnie zainteresowanie dzieci literaturą samą w sobie - już od lat najmłodszych i może on spowodować aby czytanie/słuchanie książek (np. historycznych w przyszłości) stało się ich pasją.

 

 

Projekt "Mali patrioci - kocham Polskę od przedszkola!" w mediach:

"Mali patrioci - kocham Polskę od przedszkola!"; www.mmkrakow.pl (30.04.2010)

"Szkoła Małych Patriotów"; Echo Miasta Kraków (27.05.2010)

 


 

Aktualności w projekcie:

- ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zaproszenie na wernisaż

- PODSUMOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ

Podsumowanie I części realizacji projektu

- RELACJE Z "LEGENDARNYCH PODWIECZORKÓW"

Relacja z pierwszego "Legendarnego podwieczorku"

Zaproszenie do pierwszego "Legendarnego podwieczorku"

- MATERIAŁY PROMOCYJNE I INFORMACYJNE DLA PRZEDSZKOLI:

- WYNIKI REKRUTACJI:

Zakończenie naboru przedszkoli do projektu - lista rankingowa wszystkich zgłoszonych placówek.

- ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI:

Zaproszenie przedszkoli z terenu Małopolski do udziału w projekcie.

- OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU

Portal organizacji pozarządowych

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Portal Edukacyjny Miasta Krakowa

Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Małopolska"

Bliżej Przedszkola

- ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU:

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

 

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS