Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

Przyrodnicze spacery po Krakowie!

 

Projekt ten jest V edycją "zielonych spacerów" po Krakowie, realizowanych od 2010 roku. W tym roku zaplanowanych jest 20 wędrówek, które odbędą się w każdy weekend w okresie od 14 czerwca do 17 sierpnia 2014 r. w godzinach przedpopołudniowych. Spacery edukacyjne odbywają się po cennych  przyrodniczo (pod względem botanicznym, geologicznym, ornitologicznym itp.) terenach Krakowa m. in. obszarach Natura 2000, rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic, bez względu na wiek, chcących w aktywny sposób spędzić letnie weekendy.

 

 

Miejscami odwiedzanymi podczas tegorocznych spacerów są:

 1. Panieńskie Skałki i Las Wolski
 2. Łąki Nowohuckie
 3. Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy  
 4. Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka
 5. Kompleks Łąk w Kostrzu
 6. Łąki w Toniach
 7. Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły
 8. Aleja Waszyngtona i Sikornik
 9. Zalew Bagry i Staw Płaszowski
 10. Zbiornik Zesławice
 11. Użytek ekologiczny "Uroczysko w Rząsce"
 12. Użytek ekologiczny "Uroczysko Kowadza"
 13. Krakowskie Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa
 14. Dolina Wilgi
 15. Kopiec Wandy i Lasek Mogilski
 16. Murawy kserotermiczne w Mydlnikach
 17. Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika”
 18. Użytek ekologiczny "Staw przy Kaczeńcowej"
 19. Użytek ekologiczny "Rozlewisko potoku Rzewnego"
 20. Łąki w Opatkowicach, Fort 51, Rajsko i okolice

 

HARMONOGRAM SPACERÓW - pobierz


Prowadzącymi spotkania są eksperci (botanicy, zoolodzy, entomolodzy itp.), którzy w sposób ciekawy i dostosowany do potrzeb odbiorców prezentują cenne walory przyrodnicze znajdujące się na terenie Krakowa i ukazują rzadkie gatunki zwierząt i roślin, a także siedliska ich bytowania oraz formy ich ochrony. 

 


Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania przyrodą Krakowa mieszkańców miasta, w szczególności osób starszych, poprzez bezpośredni kontakt z naturą, przy jednoczesnym:
- rozwijaniu wrażliwości ekologicznej, budzeniu szacunku do przyrody, uświadamianiu o możliwych zagrożeniach środowiska przyrodniczego,
- edukacji z zakresu botaniki, zoologii, ekologii i ochrony środowiska,
- wskazaniu miejsc wypoczynku,
- rozwijaniu wiedzy i poznaniu uwarunkowań kulturowych własnego regionu, nawiązywaniu kontaktu ze środowiskiem lokalnym i
regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i przynależności człowieka,
- pogłębianiu wiedzy uczestników spacerów na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
- zmniejszeniu ubocznych i uciążliwych skutków dynamicznego rozwoju miasta poprzez rzetelną informację, edukację i rozbudzenie
świadomości.
Kraków to miasto bogate pod względem przyrodniczym i geologicznym. W obrębie miasta znajdują się liczne formy przyrody ożywionej oraz nieożywionej. Tymczasem promocja miasta ogranicza się często do zabytków architektury, tras rowerowych czy wydarzeń kulturalnych, z pominięciem wyjątkowego i różnorodnego bogactwa gatunków flory i fauny, a także urozmaiconej rzeźby terenu. Projekt odpowiada na potrzebę skierowania uwagi na najwartościowsze ze względów przyrodniczych obszary Krakowa, rozpoznanie ich walorów oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. 

 

 

    

 

   Projekt jest współfinanasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Patronatem medialnym projekt objęli: 

 

Projekt "Przyrodnicze spacery po Krakowie" w mediach:

Kolejna V edycja przyrodniczych spacerów po Krakowie!; Biolog.pl (19.05.2014)

Startuje kolejna edycja "Zielonych Spacerów"; MMKrakow.pl (30.05.2014)

Edukacyjne wędrówki po Krakowie; EkoNews.com.pl (1.06.2014)

Przyrodnicze spacery po Krakowie!; KrakówZaprasza.pl, Fundacja Promocji Kultury (1.06.2014)

V edycja "Zielonych spacerów po Krakowie"; Podgorze.pl (6.06.2014)

Ruszają "Zielone spacery po Krakowie". Przed nami 20 wędrówek.; Dziennik Polski (7.06.2014)

Edukacyjne wędrówki po Krakowie; Wrota Małopolski (9.06.2014)

Kolejna edycja "Zielonych spacerów" w Krakowie; malopolskaonline.pl (9.06.2014)

Spacerkiem po Krakowie; Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (9.06.2014)

Zapraszamy na spacery wokół zbiornika Zesławice i po murawach; Dziennik Polski (13.06.2014)

Rusza V edycja spacerów przyrodniczych po Krakowie; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (13.06.2014)

Wędrówki z przyrodnikami; www.sozosfera.pl (16.06.2014)

Przyrodnicze spacery po Krakowie; Radio Plus (17.06.2014)

Edukacyjno-przyrodnicze spacery po Krakowie i okolicach; visitmalopolska.pl (18.06.2014)

Tajemnice łąk w Kostrzu i w Nowej Hucie; Dziennik Polski (20.06.2014)

Ruszyły Edukacyjne Wędrówki po Krakowie; nowamalopolska.pl (24.06.2014)

Spacer po łąkach i nad Bagrami; Dziennik Polski (27.06.2014)

Edukacyjne wędrówki po Krakowie; nowykrakow.pl (28.06.2014)

Idź na zielony spacer po uroczysku w Rząsce; Dziennik Polski (4.07.2014)

Liban i Las Wolski; Dziennik Polski (10.07.2014)

W weekend spacerujemy!; obywatelskikrakow.pl (11.07.2014)

Spacery po Krakowie z ekspertami; loveKrakow.pl (14.07.2014)

Zwiedzamy Uroczysko Kowadza, łąki w Opatkowicach i fort Rajsko; Dziennik Polski (25.07.2014)

Wybierz się na spacer z przyrodnikami; Dziennik Polski (1.08.2014)

Wybierzmy się na spacer z przyrodnikami; Dziennik Polski (8.08.2014)

Zwiedzamy dolinę Wilgi i staw przy Kaczeńcowej; Dziennik Polski (14.08.2014)

 

 

Relacje ze spacerów:

1. Pierwszy spacer już za nami - Zesławice 14.06

2. A tak było w niedzielę - Mydlniki 15.06

3. Za nami kolejny spacer - Łąki w Kostrzu 21.06

4. Niedzielny spacer - Łąki Nowohuckie 22.06

5. W sobotę zwiedzaliśmy Łąki w Toniach 28.06

6. Spacerkiem nad wodę - Zalew Bagry i Staw Płaszowski 29.06

7. Aleją Waszyngtona 5.07

8. Uroczysko w Rząsce 6.07

9. Sobotni spacer, czyli Krakowiskie Krzemionki 12.07

10. Niedziela - Panieńskie Skałki i Las Wolski 13.07

11. Sobotni spacer - Rezerwat Skołczanka 19.07

12. Wędrówka po Rezerwacie Bonarka 20.07

13. Spacerkiem po Uroczysku Kowadza 26.07

14. Spacer w Opatkowicach i Rajsku 27.07

15. Spacer po Użytku ekologicznym Rozlewisko potoku Rzewnego 2.08

16. Relacja - Zalew Zakrzówek 3.08

17. W sobotę w Dolinie Prądnika 9.08

18. Niedzielna wędrówka na Kopiec Wandy, do Lasku Mogilskiego i na Łąki Nowohuckie 10.08

19. Sobotnia wędrówka po Dolinie Wilgi 16.08

20. Ostatni tegoroczny spacer już za Nami - Staw przy Kaczeńcowej 17.08

 

Fotorelacje ze spacerów:

Galeria 2014 - Przyrodnicze spacery po Krakowie

 

PREZENTACJA ze spotkania podsumowującego spacery

 

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS