Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

Jeśli na spacer - to tylko w Krakowie!:


Projekt "Jeśli na spacer - to tylko w Krakowie!" polega na organizacji cyklu ogólnodostępnych dla mieszkańców Krakowa i jego okolic spotkań, które będą odbywały się na terenach cennych przyrodniczo miasta Krakowa:

- parków krajobrazowych (Bielańsko-Tyniecki)

- rezerwatów przyrody (Bonarka, Panieńskie Skały, Skołczanka)

- użytków ekologicznych (Łąki Nowohuckie)

- oraz innych terenów wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo (Łąki w Toniach, Zakrzówek i okolice, Aleja Waszyngtona, Łąki Kostrzyckie, Dolina Prądnika).

 

Spotkania będą odbywały się w miesiącach sierpień - wrzesień 2010 r. Prowadzeniem spotkań zajmą się specjaliści np. z PAN, Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego czy przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych z Krakowa. Spotkania zostaną poprzedzone ogłoszeniem w prasie o zasięgu regionalnym (Dziennik Polski). Ogłoszenie będzie zawierać szczegółowe informacje dotyczące spotkania: datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia, czas trwania oraz trasę spotkania. W najważniejszych punktach informacyjnych Krakowa zostaną również umieszczone plakaty z całościowym harmonogramem, miejscami, godzinami i trasą spotkań. Dodatkowo informacje te ukażę się na stronie internetowej Fundacji oraz na portalach internetowych związanych z miastem Kraków.

Całość działań zostanie zakończona wydaniem publikacji zawierającej opis, zdjęcia i mapę przyrody miasta Kraków. Publikacja ta zostanie udostępniona nieodplatnie instytucjom zajmującymi się promocją miasta Krakowa oraz ochroną przyrody występującej na jego terenie.

 

CELE PROJEKTU:

 

Celem projektu jest rozbudzanie wrażliwości odbiorców na otaczający świat przyrody poprzez bezpośredni kontakt z naturą, w szczególności:

- rozwijanie wrażliwości ekologicznej, budzenie szacunku do przyrody, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury

- rozwijanie wiedzy i poznanie uwarunkowań kulturowych własnego regionu, nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i przynależności człowieka,

- rozwijanie postawy badawczej wśród uczestników spotkania,

- zmniejszenia ubocznych i uciążliwych skutków dynamicznego rozwoju miasta poprzez rzetelną informację, edukację i rozbudzenie świadomości.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Spotkania przyrodnicze po Krakowie będą odbywały się w okresie sierpień - wrzesień 2010 r. natomiast późniejsze działania będą związane z publikacją folderu dotyczącego przyrody miasta Kraków.

 

REZULTATY PROJEKTU:

 

Rezultaty mierzalne:
- liczba wejść na stronę internetową
- liczba instytucji  zajmujących się promocją miasta Krakowa oraz ochroną przyrody występującej na jego terenie, które otrzymają nieodpłatnie publikację dotyczącą cennych przyrodniczo miejsc miasta Krakowa
- liczba przeprowadzonych spotkań
- liczba uczestników spotkań
- liczba rozwieszonych plakatów


Rezultaty niemierzalne:
- wzbudzenie szacunku do przyrody
- uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego
- dostrzeżenie zmian zachodzących w środowisku
- wyrobienie umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody
- rozwinięcie wiedzy o kulturze własnego regionu
- nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym oraz regionalnym
- wypromowanie proekologicznych zachowań w gospodarstwach domowych
- poprawa stanu czystości i estetyki miasta Krakowa
- integracja różnych grup społecznych
- spopularyzowanie aktywnych i praktycznych metod poznawania środowiska naturalnego

- poznanie form ochrony przyrody na terenie miasta Kraków

- poznanie przyrody miasta Krakowa, w tym chronionych gatunków roślin i zwierząt


 

Patronaci medialni projektu:

 

              Radio Kraków Malopolska

Projekt "Jeśli na spacer - to tylko w Krakowie!" w mediach:

Informacja o harmonogramie spacerów; Radio Kraków

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje - Kostrze i Nowa Huta; Dziennik Polski (18.08.2010)

Co robić w weekend w Krakowie i Małopolsce?; Gazeta Wyborcza (20.08.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje - Kostrze i Nowa Huta; Dziennik Polski (21.08.2010)

Kraków: Ruszyła Akcja "Jeśli na spacer - to tylko w Krakowie!"; Gazeta Krakowska (22.08.2010)

Bedą edukować na spacerach; Gazeta Krakowska (22.08.2010)

Edukowanie na spacerze; Echo Miasta (26.08.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje- Skołczanka i Bonarka; Dziennik Polski (28.08.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie!; Dziennik Polski (30.08.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje - Panieńskie Skałki, Sikornik i Łąki w Toniach; Dziennik Polski (04.09.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje - Dolina Prądnika, Zalew Zakrzówek i Miejski odcinek Wisły; Dzienik Polski (11.09.2010)

Jeśli spacer, to tylko w Krakowie! Rekomendacje - Aleja Waszyngtona, Zalew Bagry i Staw Płaszowski; Dziennik Polski (18.09.2010)


MATERIAŁY PROMOCYJNE:

- plakat

- folder

Aktualności w projekcie:

- RELACJE ZE SPACERÓW

Łąki Nowohuckie i Łąki w Kostrzu

Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Przyrody Bonarka

Panieńskie Skałki, Sikornik i Łąki w Toniach

Dolina Prądnika i Zalew Zakrzówek

Aleje Waszyngtona oraz Staw Płaszowski i Zalew Bagry

- ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA PRZYRODNICZE

Harmonogram spotkań przyrodniczych

- ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

Fundacja Rozwou Gmin Polskich otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS