Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

BAJKOWE WIDZENIE ŚWIATA - Przyłącz się do akcji

 

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich pragnie otoczyć opieką i wsparciem przedszkola z terenu województwa małopolskiego, których wychowankami są dzieci niewidome i słabowidzące.


W tym celu chcemy stworzyć bazę takich placówek oraz pozyskać darczyńców, którzy pomogą nam zrealizować poszczególne etapy projektu Fundacji o tytule „BAJKOWE WIDZENIE ŚWIATA”.

Projekt ten ma na celu stworzenie sieci bajkowych przedszkoli i składa się z trzech etapów:

I ETAP

To zakupienie do przedmiotowych placówek bajek i baśni w formie audiobooków (książek nagranych na płytach CD i przeznaczonych do słuchania) oraz przenośnego komputera, na którym będą odsłuchiwane audiobooki.

Umożliwi to stworzenie w bajkowych przedszkolach audio-bibliotek dla dzieci, które będą mogły wypożyczać bajki i baśnie do domu ale także będą korzystały z nich podczas zajęć w formie zbiorowych słuchowisk. Dzieci w wieku przedszkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać, a co za tym idzie słuchanie książek jest dla nich jedyną możliwością na poznanie bogatego świata bajek i baśni. Włączenie takiej formy zajęć w edukacje przedszkolną dzieci niewidomych i słabowidzących, pobudzi ich wyobraźnię i może odczarować nie-widzenie świata.

Ponadto celem tej części projektu jest szeroko rozumiane wyrównywanie szans wśród dzieci niewidomych i słabowidzących, zapewnienie im bezpośredniego kontaktu z literaturą, a co za tym idzie umożliwienie pełniejszej integracji z widzącymi dziećmi.

Całkowity koszt zakupu audiooboków i laptopa dla 1 placówki to 3200,00 zł.

 

II ETAP

To organizowanie szkoleń dla wychowawców i opiekunów zatrudnionych w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci niewidome i słabowidzące. Szkolenia te będą obejmowały następujące tematy: psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym, gry i zabawy edukacyjne z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, nauka czytania Brailem.

Celem takich szkoleń jest stworzenie dzieciom niewidomym i słabowidzącym odpowiednich warunków nauki i rozwoju poprzez zapewnienie fachowej opieki, co ułatwi i umili im edukacje przedszkolną.

Całkowity koszt przeszkolenia jednego pracownika to 350,00 zł (przy założeniu szkolenia dla min. 10 osób).

III ETAP

To malowanie przedszkoli - tworzenie z nich „bajkowych przedszkoli”. Na elewacjach placówek będą malowane postacie i krainy z bajek i baśni. Wybór postaci, scenerii bajkowych itd. będzie zawsze konsultowany z podopiecznymi danej placówki i to ich głos będzie decydujący, ostateczny w tej kwestii. Wszystkie chętne dzieci z danego przedszkola, będą mogły aktywnie uczestniczyć w „ubajkowieniu” swojego świata pod czujnym okiem opiekunów i osób malujących. Dla dzieci niewidomych i słabowidzącyh będzie to swoistego rodzaju przykład terapii przez sztukę (arteterapia). Będą mogły one rozwijać swoje zdolności manualne i malować ludzi, rzeczy, które wyobrażały sobie podczas słuchania bajek.

 

Całkowity koszt pomalowania jednego przedszkola (farba + przyrządy malarskie + wynagrodzenie osób malujących) to 6000,00 zł.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie – zarówno przedszkola z terenu województwa małopolskiego, do których uczęszczają dzieci niewidome i słabowidzące, jak również sponsorów i darczyńców, którzy chcieliby sfinansować cały projekt bądź któryś z jego etapów dla jednego lub większej liczby oczekujących placówek.

Wszystkich zaineresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@frgp.pl, wpisując w temacie wiadomości hasło BAJKOWE WIDZENIE ŚWIATA.

Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka RP.


 

Patroni medialni akcji:

Radio Kraków            Wiadomości24.pl

 

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

 

ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków
tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561
biuro@frgp.pl

 

Odwiedź nas na:


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010 | by Krakweb.pl