Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

 

Jednym z głównych działań realizowanym przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów oraz pomoc i doradztwo skierowane do jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi gmin Fundacja postanowiła utworzyć CENTRUM OBSŁUGI GMIN (COG).


Ideą powstania COG było zapewnienie gminom: promocji ich potencjału gospodarczego, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych, dostosowania ich działalności do przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, organizacji profesjonalnej administracji, sprawnego udzielania zamówień publicznych oraz pozyskiwania certyfikacji ISO oraz informatyzacji urzędów.

W ramach działalności COG Fundacja oferuje szereg usług doradczych, konsultacji i szkoleń.

 

 

Usługi doradcze, konsultacje i szkolenia świadczone są w zakresie:

 • Pozyskiwania i występowania o środki unijne i krajowe,
 • Wdrażania i utrzymywania standardów związanych z ochroną środowiska opprzez opracowywanie strategii zielonych zakupów i proekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania wodą, energią i przestrzenią,
 • Przygotowywania i przeprowadzania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych,  
 • Wdrażania i doskonalenia systemów ISO,
 • Promowania potencjału gospodarczego gmin,
 • Informatyzacji gmin.

Proponowane szkolenia:

 • Segregujmy na serio - monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Cykl dwudniowych spotkań poświęconych gospodarce odpadami w naszym kraju. Podsumujemy efekty funkcjonowania systemu od czasu kiedy gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami. Przede wszystkim jednak skupimy się na kolejnych, planowanych w najbliższym czasie zmianach w prawie odpadowym. Zaprezentujemy dobre przykłady nie tylko z zagranicy, ale także te z polskich gmin. Szkolenia odbędą się w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu i Krakowie.

 

Szczegóły na stronie projektu: http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/

 

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko - szansą dla inwestycji w gminie

Szkolenie ma na celu praktyczną naukę weryfikacji raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000 oraz prognoz oddziaływania na środowisko planów i programów.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Analiza konieczności sporządzania i określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko (screening i scoping).

- Najczęstsze błędy, braki i słabe strony raportów OOŚ na wybranych przykładach.

- Weryfikacja raportów OOŚ, narzędzia do weryfikacji oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000.

 

 • Ekologiczna gmina

Szkolenie ma na celu wdrażanie pro-środowiskowych rozwiązań w urzędach gmin, ukazanie korzyści z tworzenia „zielonych" warunków pracy i ekologicznej organizacji zarządzania biurem.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Wdrożenie nowych zasad pracy niwelujących negatywny wpływ na środowisko.

- Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w urzędzie.

- Dokonywanie zielonych zakupów na potrzeby działalności urzędów gmin.

- Zielone zamówienia publiczne w gminach.

- Zrównoważone budownictwo i pro-środowiskowe utrzymanie budynków.

-SBS - Syndrom Chorego Budynku urzędu.

- Ekologiczne konkursy, certyfikaty i inicjatywy dla gmin.

 

 • Pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych na rozwój gminy 

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych funduszy unijnych i krajowych, z których mogą skorzystać gminy w celu poprawy jakości życia mieszkańców i usprawnienia działalności administracyjnej urzędów.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Fundusze unijne i krajowe wykorzystywane przez gminy: regionalne programy operacyjne, PROW, PO RYBY, PO IIŚ, PO KL, PO IG, EWT, środki NFOŚiGW, WFOŚiGW, Urzędów Marszałkowskich i inne.

- Zasady aplikowania - legislacja, podstawowe dokumenty i wytyczne.

- Praca z generatorem wniosków aplikacyjnych.

- Koszty kwalifikowane.

- Rozliczanie projektów.

- Kontrola realizacji projektów.

 

 • Budowanie wizerunku gminy - komunikacja i promocja

Szkolenie ma na celu wypracowanie profesjonalnych mechanizmów, które ułatwią aktywne promowanie działalności gminy i całego regionu oraz pomogą wykreować odpowiedni wizerunek gminy.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Budowanie strategii komunikacji i promocji gminy - od analizy stanu wyjściowego do gotowych rozwiązań.

- Wdrożenie nowych zasad pracy niwelujących negatywny wpływ na środowisko.

- Gmina to mieszkańcy - tożsamość gminy i skuteczna komunikacja również w aspekcie konfliktów interesów.

- Sytuacje kryzysowe - co robić, by nasz wizerunek nie ucierpiał, tworzenie scenariuszy i procedur działania w przypadku sytuacji nadzwyczajnych.

- Narzędzia promocji - od tradycyjnej ultoki po nowoczesne formy promocji w Internecie.

- Jak przekonać do siebie dziennikarzy - praktyczny aspekt współpracy z mediami.

 

 • Informatyzacja gminy, tworzenie i zarządzanie stroną WWW 

Szkolenie ma na celu w praktyczny i skuteczny sposób rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych w oparciu o oprogramowanie klasy CMS i technologię CSS, zarządzania zawartością stron www oraz ich pozycjonowania i optymalizacji, a także realizowania kampanii Google Adwords.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Wprowadzenie do systemów tworzenia stron www, omówienie zasad ich działania oraz oferowanych możliwości (CMS, CSS).

- Tworzenie i zarządzanie szatą graficzną strony www, jej strukturą, zawartością i panelem administracyjnym.

- Pozycjonowanie strony www i jej grafiki.

- Optymalizacja strony internetowej.

- Skuteczna kampania Google Adwords.

- Praktyczne ćwiczenia i warsztaty z tworzenia i pozycjonowania stron.

 

 • ABC systemu jakości ISO 9001

Szkolenie ma na celu poznanie zasadniczej istoty i wymagań, sposobu zastosowania oraz korzyści, jakie płyną z wdrożenia międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w gminach. Norma ta jest podstawą opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu jakości. Zawiera ona wymagania, których spełnienie daje podstawę przyznania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 gwarantującego m.in.: wysoki poziom świadczonych usług, pozytywny wizerunek gminy, wzrost satysfakcji klienta, jasną i uporządkowaną strukturę organizacyjną, nadzorowanie procesów usługowych, ograniczenie kosztów dzięki stałej analizie powstających niezgodności, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz ciągłe doskonalenie zarządzania gminą.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Rys historyczny oraz rozwój norm serii ISO 9000.

- Wymagania normy ISO 9001:2008.

- Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością.

- Polityka jakości, cele, strategie i przykładowe procedury systemu zarządzania jakością.

- Praktyczne zasady zastosowania poszczególnych punktów normy.

- Metody utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.

- Case studies.

 

 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 - od teorii do praktyki 

Szkolenie to ma na celu ukazanie wszystkich etapów wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. System ten jest przeznaczony dla jednostek, które podejmują działania ukierunkowane na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Opiera się on na ciągłym doskonaleniu, przez co zapewnia m.in. spełnienie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, odpowiednią identyfikację aspektów środowiskowych oraz gwarantuje pozytywny wizerunek gminy, a także ograniczenie kosztów dzięki stałej analizie powstających niezgodności.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania środowiskowego.

- Wymagania normy ISO 14001:2004          

- Identyfikowanie aspektów środowiskowych i ich ocena.

- Etapy wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego.

- Polityka środowiskowa, cele, programy i przykładowe procedury systemu.

- Praktyczne zasady zastosowania poszczególnych punktów normy.

- Metody utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

- Case study.

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie fachowej wiedzy z zakresu wdrażania norm ISO, informatyzacji i promocji gmin,
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu wdrażania standardów związanych z ochroną środowiska w gminach,
 • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków unijnych i krajowych oraz prowadzenia postępowań przetargowych.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę udzielającą porad i świadczącą konsultacje,
 • Kompetentnych trenerów prowadzących szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe i informacyjne,
 • Dogodne usytuowanie miejsca szkoleń i konsultacji w biurze Fundacji lub bezpośrednio w urzędzie,
 • Certyfikaty ukończenia szkoleń,
 • Elastyczne terminy i godziny doradztwa, szkoleń oraz konsultacji,
 • Atrakcyjną ofertę ceną dla wszystkich usług COG.

Materiały promocyjno - informacyjne:


Ulotka

 

 

Na konsultacje obejmujące powyższą tematykę można umawiać się z ekspertami COG -  telefonicznie lub mailowo:

tel.: 791 934 343, 600 446 561, e-mail; biuro@frgp.pl.

Po określeniu tematu konsultacji, zostanie ustalony termin spotkania.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS