Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

 

Galarem przez Wisłę – przyrodnicze spacery po Krakowie!


Tegoroczna VI edycja projektu jest kontynuacją cyklu „Przyrodniczych spacerów po Krakowie”.

W tym roku zorganizowanych zostanie 30 spotkań. Odbędzie się 10 weekendowych wędrówek w terminach: 20.06.2015 - 28.06.2015 oraz 22.08.2015 – 6.09.2015 w godzinach przedpopołudniowych. W spotkaniach może uczestniczyć każdy, ponieważ nie ma limitu miejsc.


Kostrze


Tegoroczna edycja wzbogacona jest o 20 flisów galarem po Wiśle połączonych z krótkim spacerem po Przegorzałach. Flisy odbywać się będą w każdy weekend w dwóch turach ( godz. 11 i godz. 14) w terminie od 4.07.2015 – 2.08.2015. W związku z ograniczoną ilością miejsc na galarze, prowadzone będą zapisy. O zakwalifikowaniu się na flis decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonać poprzez mail: frgp.biuro@gmail.com podając imię nazwisko, numer telefonu, termin oraz godzinę flisu. Osoba zakwalifikowana na flis będzie powiadomiona mailowo. Ze względu na warunki pogodowe flis może zostać odwołany lub przesunięty na inną godzinę, w związku z tym w zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru telefonu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPŁYWIE:

1) Udział w spływie jest bezpłatny,

2) Zgłoszenie na należy wysłać mailowo na adres: frgp.biuro@gmail.com, podając imię, nazwisko, numer telefonu, datę i godzinę flisu. O zakwalifikowaniu się na spływ decyduje kolejność zgłoszeń.

3) W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów,

4) Uczestnicy spływu powinni posiadać umiejętność pływania,
5) Każdy uczestnik spływu musi być wyposażony w kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną, którą zapewni organizator spływu,

6) Pełnoletni uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania w trakcie spływu dokumentu potwierdzającego tożsamość,

7) Każdy uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność, wpisując się na listę,

8) Dopuszczalny jest ponowny udział w spływie, jeśli nie wszystkie miejsca będą wykorzystane przez osoby płynące po raz pierwszy. Ponownie zapisany uczestnik informację o możliwości uczestnictwa w spływie otrzyma na dzień przed planowanym terminem flisu.

 

Spacery edukacyjne odbywają się po obszarach cennych  przyrodniczo (pod względem botanicznym, geologicznym, ornitologicznym itp.) oraz prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy w ciekawy sposób prezentują cenne walory przyrodnicze. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic, bez względu na wiek, chcących w aktywny sposób spędzić letnie weekendy.

 

Skołczanka

 

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania przyrodą Krakowa mieszkańców miasta, w szczególności osób starszych, poprzez bezpośredni kontakt z naturą, przy jednoczesnym:

- rozwijaniu wrażliwości ekologicznej, budzeniu szacunku do przyrody, uświadamianiu o możliwych zagrożeniach środowiska przyrodniczego,

- pobudzaniu aktywności społecznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportowo – rekreacyjnych mieszkańców Krakowa,

- rozwinięcie wiedzy z zakresu turystyki wodnej w Polsce,

- przypomnienie i reaktywacja funkcji transportowej rzeki Wisły,

- edukacja z zakresu tematyki dotyczącej galarów i flisactwa w Polsce,

- edukacji z zakresu botaniki, zoologii, ekologii i ochrony środowiska,

- wskazaniu miejsc wypoczynku,

- rozwijaniu wiedzy i poznaniu uwarunkowań kulturowych własnego regionu, nawiązywaniu kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i przynależności człowieka.

 

Dolina Prądnika

 

Miejscami odwiedzanymi podczas tegorocznych spacerów są:

1.       Łąki Nowohuckie

2.       Zalew Bagry i Staw Płaszowski 

3.       Kompleks Łąk w Kostrzu

4.       Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

5.       Krakowskie Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa

6.       Dolina Wilgi

7.       Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły

8.       Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika”

9.       Kopiec Wandy i Lasek Mogilski

10.    Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka

 

DO POBRANIA:

HARMONOGRAM SPACERY 

HARMONOGRAM FLISY

 

Projekt "Galarem przez Wisłę - przyrodnicze spacery po Krakowie!" w mediach:

EDUKACYJNE WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE; portal KRAKÓW ZAPRASZA

EDUKACYJNE WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE; WROTA MAŁOPOLSKI (27.05.2015)

 

Projekt jest współfinanasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Patronat medialny:

Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS