Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna

„ZIELONE WĘDRÓWKI PO KRAKOWIE – przyrodnicze wycieczki edukacyjne dla uczniów i studentów"

 

W okresie od maja do sierpnia 2011r. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła 20 spacerów przeznaczonych dla krakowian i mieszkańców okolicznych gmin, w szczególności dla uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów. Zielone wędrówki odbywały się po wartościowych, cennych przyrodniczo terenach Krakowa: parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, użytkach ekologicznych oraz innych terenach wartościowych przyrodniczo i krajobrazowo. 

 

Miejsca, które odwiedzili uczestnicy projektu:

1.Kompleks Łąk w Kostrzu,

2.Łąki Nowohuckie,

3.Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy,

4.Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka,

5.Panieńskie Skałki i Las Wolski,

6.Łąki w Toniach,

7.Dolina Prądnika,

8. Zakrzówek,

9. Aleja Waszyngtona i Sikornik,

10. Zalew Bagry i Staw Płaszowski,

11. Zbiornik Zesławice,

12. Przylasek Rusiecki,

13. Użytek Ekologiczny “Uroczysko w Rżąsce”,

14. Użytek Ekologiczny “Staw przy Kaczeńcowej”,

15.Użytek ekologiczny “Rozlewisko Potoku Rzewnego”,

16.Użytek ekologiczny “Uroczysko Kowadza”,

17.Staw Dąbski,

18.Kamieniołom Liban,

19.Dolina Wilgi,

20.Kopiec Wanda i Lasek Mogilski

 

 

  • Głównym celem organizacji przyrodniczych wycieczek edukacyjnych było ROZBUDZENIE WRAŻLIWOŚCI KRAKOWIAN, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI
    I MŁODZIEŻY NA OTACZAJĄCY ŚWIAT PRZYRODY POPRZEZ BEZPOŚREDNI KONTAKT Z NATURĄ I PRZYRODĄ MIASTA.

 

Pozostałe cele: -edukacja z zakresu botaniki, zoologii, ekologii i ochrony środowiska; rozwijanie wrażliwości ekologicznej społeczności lokalnej, budzenie szacunku do przyrody, uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury i rozwijanie postawy badawczej wśród uczestników spotkania; rozwijanie wiedzy i poznanie uwarunkowań kulturowych własnego regionu, nawiązywanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi przynależności człowieka.

 

Prowadzący spacery:

Prowadzeniem każdego z tych spotkań zajęli się znakomici przyrodnicy: zoolodzy, botanicy i ornitolodzy, w tym specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych z Krakowa.


Uczestnicy projektu:

Spacery cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców Krakowa i okolic- łącznie wzięło w nich udział blisko 300 osób, w tym również goście z zagranicy. Wielu z nich, dzięki spotkaniom, mogło rozwinąć swoje pasje (m.in. fotografię przyrodniczą), a także w aktywny i pomysłowy sposób spędzić letnie weekendy. Po zakończeniu  wypraw wielu uczestników projektu wyrażało nadzieję na jego kontynuację.

 

 

Rezultaty projektu:

- edukacja przyrodnicza uczniów i studentów,
- wzbudzenie szacunku do przyrody,
- uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego,
- dostrzeżenie zmian zachodzących w środowisku,
- wyrobienie umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody,
- rozwinięcie wiedzy o kulturze własnego regionu, 
- nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym oraz regionalnym,
- wypromowanie proekologicznych zachowań w gospodarstwach domowych, 
- poprawa stanu czystości i estetyki miasta Krakowa, 
- spopularyzowanie aktywnych i praktycznych metod poznawania środowiska naturalnego,
- poznanie form ochrony przyrody na terenie miasta Kraków,
- poznanie przyrody miasta Krakowa, w tym chronionych gatunków roślin i zwierząt

 

 

 ***

Ostatnim elementem „Zielonych wędrówek po Krakowie” jest album. Jego zadaniem było ukazanie choć drobnej części obserwowanych przez uczestników spacerów bogatych przyrodniczo miejsc w Krakowie. Publikacja ta została nieodpłatanie udostępniona uczestnikom projektu, młodzieży szkolnej, studentom, a także wszystkim sympatykom zielonych wędrówek. 

 

 

                                                   

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

 

 

Patronat medialny nad projektem sprawowali:

 


          


Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS